Ajrad

Ffeɣ ay ajrad tamurt-iw
Ma d lqaḍi i k-yezenzen

Ay ajrad teččiḍ tamurt
Teksiḍ-tt-id almi d tawwurt  teččiḍ
Xas tuɣaleḍ d tasekkurt
Teɣliḍ-d seg yigenni am umeččim
Teččiḍ lḥebb terniḍ alim
Ma d nek teǧǧiḍ-iyi-d aclim
Ay ajrad fhem iman-ik
Xas heggi deg yiferrawen-ik
Ma ulac ddnub i yir-ik
Thelkeḍ-iyi ay ajrad
Tessefruruxeḍ am errad
Ifat lḥal iɛedda ujerad

lxiṛ i d-tufiḍ zik yemḥa
awid leɛqed ma iseḥḥa

wehmeɣ d acu i d sseba
ayen i d-yeǧǧa baba
tekfa yid-k lemḥibba
ger lmeɣreb d laɛica
tettextiriḍ deg lemɛica
tḥesbeḍ-iyi am lhayca
tissineḍ d acu i teswiḍ
ad tuɣaleḍ ansi i d-tekkiḍ
ad txellseḍ ayen i teččiḍ
tessufɣeḍ-d deg-i lɛella
tebɣid ad iyi d-ǧǧeḍ ccetla
yuki-d zeher-iw yeḥla